Przedmiot działania i kompetencje

Do podstawowych zadań należy: 
  1. zaspakajanie potrzeb społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku, 
  2. inspirowane  jednostek  i  grup  społecznych  do  czynnego  i  twórczego  udziału  w  życiu sportowym miasta i gminy, 
  3. promowanie uzdolnionej młodzieży, 
  4. organizowanie środowiskowych imprez sportowych, 
  5. w granicach prawa Centrum może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska. 
Wytworzył:
Barbara Brożek
Udostępnił:
Fronczek Mariusz
(2019-05-09 12:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Fronczek Mariusz
(2019-05-09 12:48:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki